Pound to Euro

What is the pound to the euro?

 

Pound to Euro

 

Euro to Pound

 

Pound to Euro Rate

 

 

Pound to Euro Exchange Rate